Weekend in Mojmírovce

6.-7.8.2022

      Rád by som vo svojom mene, ako aj mene celého organizačného tímu, vyjadril poďakovanie rozhodcom, ktorí prijali pozvanie posudzovať naše podujatia v Mojmírovciach. Všetkým účastníkom, ktorí sa rozhodli prísť, bez vás by to nešlo.

      A samozrejme aj návštevníkom.

     Ďakujeme za bohaté príspevky do tomboly, sponzorské dary a veľkú podporu klubu. V neposlednom rade poďakovanie patrí aj výstavnému personálu, ktorý sa staral o hladký priebeh.

      Sme radi, ak sa vám u nás páčilo a tešíme sa na stretnutie o rok, kedy náš Klub dostal tú česť usporiadať  FCI Euro Sighthound show.

 

 

Vlastislav Vojtek

predseda SKCHCH